top of page

חג פסח 2020

פסח 2020.jpg

חג חירות בצל מכת וירוס הקורונה, אירוע שלא היה כמותו בעולם, אז יש לנו כמה מילים לומר על החג הזה;

בימים אלו העולם כולו נמצא במצב שלא היה בו מעולם, כולם סגורים בבתיהם ונשמרים לנפשותיהם, עם זאת מכות חזקות נוחתות על מדינות רבות בעולם בהן מתים אלפי אנשים בגלל וירוס הקורונה.

אנחנו בישראל והיהודים ברחבי העולם מקבלים מעין תזכורת למצב ה"עוצר" שהיה נחלתנו בתקופת פרעה ואף בתקופת מלחמת העולם השניה, אלו רגעים החרוטים עמוק בתודעה של המבוגרים שביננו ועלינו להעבירה לילדינו ונכדינו כדי שיבינו שהבית שלהם נמצא בישראל, ורק כאן החופש האמיתי שלנו. למעשה, הקורונה שאיננה אירוע כמו בעבר כן מקבלת משנה תוקף היות והיא סוג של מלחמה, זו מלחמה על החיים של כולנו ותזכורת לכך שרק ביחד נוכל לנצח כל דבר.

הנסיבות אמנם שונות, אך רצף האירועים והקרבה לחג החירות נותנים משנה תוקף לתחושה הייחודית הזו שלנו, זה הזמן שלנו לשנס מותניים, להשאר בבית ולשמור על כוחנו כי אין מי שישמור עלינו חוץ מאיתנו.

הקשיבו להנחיות הממשלה ומשרד הבריאות, השארו בבתים ושמרו על בני ביתכם, כי אתם זה אנחנו, אנחנו זה אתם ויחד כולנו ננצח את המתקפה הארורה הזו של הקורונה.

בנימה אופטימית זו, אני רוצה לאחל לכם ולכל בית ישראל;

חג חירות שמח, שנעבור את המשבר הזה ונצא מחוזקים ומאוחדים, שנכבד ונתכבד, שנדע להעניק ולפזר אהבה יותר מכל עם אחר, כי אנחנו באמת עם סגולה.

באהבה גדולה לעם ישראל ולכל אזרחי המדינה באשר הם,

שרון דרורי, בתים ודירות - תיווך בוטיק בראשון לציון

nvzgniwmungi.png
bottom of page