top of page

מי הם מוכרי הדירות והנדל"ן המסוכנים 

למה מוכר שרוצה שהמתווך ירוויח מהפרשים ברווח מהמכירה זה לא נכון למוכר ולא למתווך

אחת הסכנות בתחום הנדל"ן היא רמת האמינות הנמוכה של האנשים מולם אנחנו עובדים. כאשר רמת האמינות הזו נפגעת מלכתחילה, עלולים להיות סיבוכים בעסקה ולעולם יהיו קשיים דווקא עם המוכר שרוצה לעשות שוק וקומבינות מעסקת נדל"ן כלשהי, למשל, כאשר מוכר דירה מציע למתווך, תמכור את הדירה ב – X כסף וכל מה שמעל לזה יהיה שלך כי אני לא מוכן לשלם דמיי תיווך. 

 

במצב כזה אני כמתווך מקצועי מראש לא אהיה מוכן להיכנס לעסקה כזו ולהלן הנימוקים;

רמת המחיר:
ב 100% מהמקרים בעל הנכס רוצה מחיר לא ראלי עבור הבית שלו, הוא מבקש סכומי עתק שאינם קשורים לערך הנכס בשוק, ובנוסף, אותו בעל נכס אומר לך, מה שתמכור מעל לסכום שאמרתי לך, יהיה שלך.

 

מה קורה אם הנכס צורך תיקון למחיר ראלי בשוק, ואז ממחיר X הוא יורד למחיר יותר ראלי על מנת שניתן יהיה לבצע עסקה?
 

במצב כזה בו המוכר הסכים לרדת מהמחיר שביקש מלכתחילה, המתווך נותר ללא כלום, לכן עסקה כזו היא היא לא כדאית ומתווך לא ישקיע את אותו המאמץ בשיווק הנכס.

 

תמחור נכון של הנכס שמבוצע ע"י מתווך מקצועי, ניהול השיווק והמשא ומתן דורשים עשייה רבה, לכן לבקש ממתווך למכור ביקר ולא ראלי זה לא נכון עבור כל הצדדים.

 

מתווכים אחרים;
במקרה בו בעל הנכס מציע הצעה כזו למתווך, אותו בעל נכס גם לא מוכן לתת בלעדיות, במצב דברים שכזה, היה ומתווך אחר מביא לקוח למתווך שמשווק את הנכס, עלול להיווצר מצב בו המתווך שהשקיע את מלא המרץ והמשאבים בשיווק הנכס יישאר ללא כלום, לכן, לא כדאי לו שוב להשקיע מאמץ והוא יפרסם את הנכס כבדרך אגב רק כדי להראות מלאי ואם יתפוס, אז יופי, אם לא, אז לא. מתווך מקצועי לא יעבוד כך.

לסיכום;
כאשר מוכר מציע שיטת תגמול המבוססת על רווח העולה על המחיר שביקש מלכתחילה, זו עסקה שלא נכון להיכנס אליה.

bottom of page