top of page

כמה דמי תיווך משלמים בארץ ביחס לשאר העולם

בישראל ישנה דעה כי דמי התיווך כאן הם גבוהים ולא הוגנים. האמנם?

שכר טרחה למתווך מורכבים מאלמנטים רבים אותך הלקוח עצמו לא תמיד רואה.
המתווך משתמש במשאבים רבים בהם תוכנות לזיהוי נכסים, מערכות המתאימות בין נכסים ללקוחות פוטנציאלים, מערכות פרסום שונות ומגוונות, עולה הסושיאל, שכירות, עלויות שילוט, ביטוחים ועוד.

אז בואו נעשה רגע סדר והשוואה לשאר העולם;


דמי התיווך בארה"ב (כל אמריקה)

בארצות הברית מעל ל - 80% עסקאות הנדל"ן מבוצעות על ידי ברוקירים - Brokers. אלו הם מתווכי הדירות. שם אוכלוסיית המתווכים שונה מכאן והם נדרשים לעמוד בסטנדרטים מחמירים ביותר.

דמי התיווך בארה"ב עומדים על 6% מערך העסקה והם משולמים ע"י המוכר. שם אין איזון בין המוכר לקונה והמוכר נאלץ לפגוע בקונה בכך הוא מנסה להעלות את ערך הנכס.

דמי התיווך בגרמניה ובאירופה.

באירופה דמי התיווך עומדים גם כן על 6% ואילו בגרמניה עומדים על 5.9%. הבעיה הגרמניה היא שעל סכום זה יש להוסיף דמי נוטריון של 1.5%, בד"כ לעסקאות חוץ.

bottom of page