top of page

דמי התיווך וההבדלים בין ישראל לשאר העולם.

בישראל קיימת דעה רווחת שדמי התיווך הם גבוהים ולא הוגנים, האמנם?

ההשוואה בוצעה בין העמלות המקובלות בישראל, לאלו המקובלות בארה"ב, בצרפת ובגרמניה.

כמה מילים על דמי התיווך וההבדלים בין ישראל לשאר העולם.

בארה"ב למשל, דמי התיווך עומדים על 6% מערך העסקה מצד המוכר בלבד. בגרמניה דמי התיווך עומדים על 5.9% מערך העסקה כאשר אליהם יש לצרף דמי נוטריון ע"ס 1.5%. במדינות אלו אין הגינות כלפי המוכר וגובים ממנו הכל.

בישראל דמי התיווך הם הנמוכים בעולם וקיים איזון בין המוכר לקונה. כאן גובים 2% + מע"מ לצד. למעשה, בישראל דמי התיווך הם הנמוכים בעולם - זו עובדה.

bottom of page